...


...
...
...
...
...


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ตราประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
...

ความหมายของตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยคบเพลิง เปลวไฟ 3 สี แสดงสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ฐานประกอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํโหติ”และแถบริบบิ้นปรากฏชื่อโรงเรียน “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

สีประจำโรงเรียน
...

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสุวรรณมหามงคล

...
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922